AMIF

AMIF

Het Asiel-, Migratie en Integratiefonds (AMIF) heeft in oktober 2017 subsidie toegekend voor het driejarig project ‘The Next Step’. Het project beoogt de deelname van niet-westerse (asiel-) migranten woonachtig in de gemeente Nijmegen die gebaat zijn bij extra ondersteuning bij het integreren in de Nederlandse samenleving. ‘The Next Step’ verbetert en verbreedt de aanpak gericht op integratie. Kenmerkend is de integrale aanpak met tegelijkertijd aandacht voor taal, zelfredzaamheid en aansluiting op vervolgtrajecten. STEP voert de activiteiten Nederlands als tweede taal, Taalcoaching en Activeringstrajecten uit. Op 15 november is het project van start gegaan.

Logo Migratie in beweging AMIF

step-nijmegen-ontmoeting-icon

• Meer weten over het AMIF-project?

Neem contact met ons op via amif@stepnijmegen.nl

Aanmelden als cursist