ANBI-gegevens

De stichting Steunpunt Taal Educatie en Participatie (STEP) streeft geen winst na en heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Algemene gegevens

STEP
Derde van Hezewijkstraat 6
6542 JP Nijmegen
024 – 323 32 35
info@stepnijmegen.nl
www.stepnijmegen.nl
IBAN NL23 INGB 0006 3210 96
KvK 59608951
RSIN 853567761

Bestuurssamenstelling

Mevrouw M. van Kraaij (voorzitter), de heer  P. de Kerf, mevrouw M. Kivits en de heer B. Wagenaar  vormen het bestuur van stichting STEP. Zij zijn allen bereikbaar via stichting STEP, voor adres zie contactgegevens.

Doelstelling

Het hoofddoel van STEP is om anderstaligen basiscompetenties te leren waardoor zij mee kunnen doen in de samenleving. Een tweede doel is om bij te dragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken waar wij actief zijn.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

Zie hiervoor de jaarverslagen en jaarrekeningen van STEP.

Image link