Taaltoets

Sinds 2019 neemt STEP individuele taal- en leerbaarheidstoetsen af bij volwassen anderstaligen.

De toetsen vinden plaats in opdracht van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen