Over STEP

STEP organiseert activiteiten op het gebied van taal en sociale activering voor volwassen anderstaligen. Deelnemers van STEP zijn heel divers, zowel cultureel als qua taal- en opleidingsniveau. STEP ondersteunt haar deelnemers in hun emancipatie- en participatieproces om hun zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te vergroten. STEP heeft jarenlange ervaring in het werken met anderstaligen en heeft een unieke werkwijze ontwikkeld om haar doelen te bereiken.

Je kunt bij STEP deelnemen aan de volgende lessen en activiteiten, zoals  taalles, schrijfles, spreekles, computerles en fietsles. Wanneer de verschillende lessen en activiteiten plaatsvinden kun je zien bij de agenda. Vaste locaties waar de activiteiten plaatsvinden zijn de hoofdlocatie in de Derde van Hezewijkstraat en de locatie Dukenburg in wijkcentrum Dukenburg. Naast de vaste locaties worden verschillende activiteiten ook in andere wijken uitgevoerd.

Meedoen

Het doel van alle activiteiten bij STEP is dat je zelf makkelijker en zelfstandig mee kunt doen in de Nederlandse samenleving. Naast het volgen van een taalcursus, waarin je de taal leert via een lesmethode, leer je de taal nog beter door het in de praktijk toe te passen. STEP wil daarbij graag helpen en doet dit door bijvoorbeeld taalstages en vrijwilligerswerk te organiseren. Maar ook fietsen en werken met de computer zijn belangrijk om te leren. Bij STEP kun je mensen ontmoeten uit de hele wereld. Dat kan in de lessen of tijdens georganiseerde feesten of ontmoetingsbijeenkomsten.