AMIF project The Next STEP

AMIF project “The Next STEP 2017-2020

November 2020 heeft STEP het driejarig project “The Next STEP” afgesloten. Dit project werd mede gefinancierd uit het Europese Asiel Migratie en Integratiefonds. Dit project heeft ervoor gezorgd dat 334 nieuwkomers een grote stap hebben kunnen zetten in hun integratieproces en maatschappelijke participatie. Samen hebben ze deelgenomen aan 1.114 trajecten gericht op integratie met tegelijkertijd aandacht voor taal en zelfredzaamheid.

Het succes is mede bepaald door de partners die op onderdelen hebben meegewerkt aan dit project, waaronder GGD Gelderland-Zuid, de Nijmeegse woningcorporaties, de gemeente Nijmegen en tal van zorg-, sport- en horeca gerelateerde organisaties waar deelnemers hun activeringstraject konden inzetten. Klik hier voor het impactrapport.

Logo Migratie in beweging AMIF