project Experiment Digitale Geletterdheid

Vanaf juni 2021 tot en met maart 2023 heeft STEP uitvoering gegeven aan het project Experiment digitale geletterdheid. Het project werd gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In het kader van het project werd er lesmateriaal digitale basisvaardigheden ontwikkeld, voorzien van een handleiding voor de docenten. Het materiaal is laagdrempelig, praktisch en met name gericht op volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven en weinig of geen ervaring hebben met computers. Bijzonder aan het lesmateriaal en de handleiding is dat deze tot stand kwamen in nauwe samenwerking met de betrokken deelnemers en vrijwillige docenten. De deelnemers aan het project leerden competenties aan de hand van 10 thema’s, waaronder zoeken op internet, online formulieren, mediawijsheid, veiligheid en het versturen van e-mails. In totaal hebben ruim 80 deelnemers en circa 30 vrijwilligers meegedaan. De ervaringen van de deelnemers en vrijwilligers zijn geëvalueerd en uitgewerkt in een impactrapport. Een van de conclusies luidt dat zowel de deelnemers als de vrijwillige docenten het project als nuttig en leerzaam hebben ervaren en hun ‘angst’ voor de computer hebben overwonnen.

Het lesmateriaal en de docentenhandleiding zijn gratis op te vragen bij STEP via info@stepnijmegen.nl.

 

Image link