Democratie in de praktijk

Op 1 april 2023 is ons 3-jarig project ‘Democratie in de praktijk’ gestart. Het projectprogramma is gericht op het vergroten van kennis en begrip over de rechtsstaat en parlementaire democratie, evenals het aanleren van vaardigheden voor het omgaan met tegenstellingen en conflicten op een vreedzame manier.

Het programma bestaat uit interactieve trainingen en excursies over 2 belangrijke onderwerpen: onze rechtsstaat en onze parlementaire democratie. Naast het ontwikkelen van het programma, ontwikkelen we ook een training voor de vrijwilligers. Het project wordt geëvalueerd door middel van een effectmeting.

Het project wordt gefinancierd door vfonds en Fundatie Van den Santheuvel Sobbe.