project Experiment Digitale Geletterdheid

In 2021 zijn we van start gegaan met het project Experiment Digitale Geletterdheid. Binnen dit project bevorderen we de zelfredzaamheid van lager opgeleide cursisten in de digitale wereld.

Aanleiding voor het project was dat vooral onze deelnemers die weinig opleiding hebben gehad niet veel ervaring hebben met computers. Cursisten konden bijvoorbeeld een taaltoets niet doen omdat deze op de computer moest worden gemaakt. Om de digitale vaardigheden van deze taalcursisten te versterken, ontwikkelen wij een nieuw lesprogramma.

Daarnaast ontwikkelen we in dit project een handleiding voor de vrijwillige docenten. Om de handleiding te kunnen samenstellen ondersteunen we de docenten bij de uitvoering van de lessen. En we evalueren regelmatig met zowel docenten als cursisten hoe we de lessen steeds beter kunnen aanbieden.

Het project loopt door tot 30 november 2023. Het project wordt mede gefinancierd door de Subsidieregeling Tel mee met Taal van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.