Project kansen voor vluchtelingen en ongedocumenteerden IV

Met ingang van 1 april 2024 start STEP het 1-jarige project Kansen voor vluchtelingen en ongedocumenteerden IV.  Het project bestaat uit Nederlandse taallessen en individuele trajectbegeleiding voor volwassen vluchtelingen en ongedocumenteerden.

Het project werd voorafgegaan door 3 vergelijkbare projecten voor dezelfde doelgroep:

  • Kansen voor vluchtelingen en ongedocumenteerden I (1-9-2019 tot en met 28-2-2021)
  • Kansen voor vluchtelingen en ongedocumenteerden II (1-3-2021 tot en met 28-2-2022)
  • Kansen voor vluchtelingen en ongedocumenteerden III (1-1-2023 tot en met 31-12-2023)

De maatschappelijke positie van de doelgroep is precair. Door mee te doen aan het project leren de deelnemers (beter) Nederlands en doen zij kennis op over maatschappelijke thema’s. Ook brengt het project de deelnemers in contact met anderen en draagt het bij aan hun zelfredzaamheid. De deelnemers krijgen structuur, worden actief en krijgen een toekomstperspectief.

De projectcoördinatie en de individuele trajectbegeleiding van de projectdeelnemers worden uitgevoerd door beroepskrachten. De taallessen, die het grootste gedeelte van de projectuitvoering vormen, worden integraal verzorgd door vrijwilligers.

Wie meer wil weten over het project of zich hiervoor wil aanmelden kan contact opnemen met STEP via info@stepnijmegen.nl.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Kansfonds.