Vacature Bestuurslid Participatie

Vacature Bestuurslid Participatie
12 maart 2023 Karoline Snip

STEP zoekt een Bestuurslid Participatie/NT2 (onbezoldigd)

STEP is een professioneel gestuurde vrijwilligersorganisatie. Wij zetten ons in voor een actieve en betrokken samenleving met gelijke kansen voor burgers met diverse culturele achtergronden die vaak ver afstaan van de arbeidsmarkt. De activiteiten van STEP bestaan uit taalonderwijs, educatie, sociale activering en interculturele ontmoeting. Daarnaast zetten wij ons in voor de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken. Jaarlijks bereiken wij ca 450 (asiel)migranten. Veel deelnemers stromen door naar vervolgeducatie, (vrijwilligers)werk of andere vormen van maatschappelijke deelname.
Wij willen meebewegen en inspelen op de behoeften van deelnemers en de samenleving, door nieuwe manieren te ontwikkelen die toeleiden naar zelfredzaamheid, integratie en participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
STEP heeft een staf van circa 6 fte (10 medewerkers) bestaand uit een directeur, administratieve en financiële ondersteuning en beroepskrachten die vooral gericht zijn op het begeleiden en faciliteren van onze cursisten en vrijwilligers. De vrijwilligers zijn in belangrijke mate bepalend voor het succes van STEP. Zij zetten zich onder meer in als docent, taalcoach, tolk, fietsdocent of gastvrouw. In 2022 waren meer dan 200 vrijwilligers actief bij STEP.

Over de functie
STEP bestaat uit 2 stichtingen: STEP en STEP-Inburgering. De activiteiten van beide stichtingen vallen onder de governance code Sociaal Werk en ressorteren onder één bestuur. Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd en acteert volgens het modelreglement Toeziend Bestuur. Het bestuur komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar en bestaat uit 5 leden met de volgende portefeuilles:
Governance, Financiën, Juridica, Personeel & Organisatie en Participatie/NT2.

Wij zoeken een nieuwe collega in het bestuur met affiniteit, kennis en ervaring op het domein van Participatie/NT2.

Voor deze functie vragen wij
• Kennis en ervaring op het terrein van participatie en NT2
• Een voor de activiteiten van STEP relevant netwerk
• Een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
• Onderschrijving van de grondslag en doelstelling van de Stichtingen

Meer weten of solliciteren?
Meer informatie over STEP vindt u op onze website www.stepnijmegen.nl. Voor informatie over de vacature kunt u via het secretariaat van STEP (info@stepnijmegen.nl) contact opnemen met de voorzitter Marian van Kraaij. Motivatie en cv kunt u vóór 8 mei 2023 mailen naar de heer T. Oude Vrielink via t.oudevrielink@stepnijmegen.nl. t.a.v. de secretaris van het bestuur, mr. P. de Kerf. Kandidaten met een migratieachtergrond worden van harte uitgenodigd te solliciteren.

vacature bestuurslid participatie