Visie

STEP is een organisatie voor taal en sociale activering van anderstalige volwassenen in Nijmegen. Daartoe biedt zij wat primair nodig is voor zelfredzaamheid en participatie van haar deelnemers in de samenleving. Dit integrale aanbod  bestaat uit groepscursussen en individuele begeleidingstrajecten. De organisatie is laagdrempelig, werkt klantgericht, opereert in de directe woonomgeving van de doelgroep en bevordert de interculturele ontmoeting.

Doelen

STEP heeft een aantal hoofddoelen met betrekking tot haar cursisten:

• Het leren van de Nederlandse taal
• Het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie
• Het bevorderen van interactie tussen mensen met  verschillende culturele achtergronden
• Het bevorderen van wederzijdse erkenning, respect en welzijn