Vluchtelingen voelen zich meer thuis door project “The Next STEP” 2017-2020

Vluchtelingen voelen zich meer thuis door project “The Next STEP” 2017-2020
16 november 2020 Karoline Snip

Je leven oppakken in een vreemd land waar je de taal niet spreekt en de wegen en de regels niet kent, het is een hele opgave waar nieuwkomers in Nederland voor komen te staan. De afgelopen drie jaar konden nieuwkomers kosteloos meedoen aan het project “The Next STEP” bij Steunpunt Taal Educatie en Participatie (STEP) in Nijmegen.  Dit project heeft ervoor gezorgd dat 334 nieuwkomers een grote stap hebben kunnen zetten in hun integratieproces en maatschappelijke participatie. Door het project hebben de deelnemers hun zelfvertrouwen vergroot en hun netwerk uitgebreid. Ze zijn onder andere vrijwilligerswerk gaan doen, een opleiding gaan volgen en/of ze hebben een baan gekregen. Kortom ze doen actief mee en voelen zich meer thuis in Nijmegen.

Het project was met name succesvol door de integrale aanpak; de deelnemers werden intensief begeleid, ze leerden de Nederlandse taal en leerden deze ook in de praktijk toe te passen. En er was speciale aandacht voor zaken waar men als nieuwkomer mee te maken krijgt. Door deelname aan diverse workshops kwamen de deelnemers meer te weten over het reilen en zeilen in Nederland. Naast kennis over de democratie leerden ze ook hele praktische zaken zoals wat er allemaal bij komt kijken als je een huis huurt en wat kun je doen om gezond te blijven. Eind november sloot STEP dit driejarig project “The Next Step” af met een impactonderzoek. Uit dit onderzoek is ook gebleken dat 95% van de ondervraagden zich meer thuis voelt in Nederland na deelname aan het project.

Het succes  van het project is ook mede bepaald door de partners die op onderdelen hebben meegewerkt, waaronder GGD Gelderland-Zuid, de Nijmeegse woningcorporaties, de gemeente Nijmegen en tal van zorg-, sport- en horeca gerelateerde organisaties waar deelnemers hun activeringstraject konden inzetten. Klik hier voor het impactrapport.

November 2020 heeft STEP het driejarig project “The Next STEP” afgesloten. Dit project werd mede gefinancierd uit het Europese Asiel Migratie en Integratiefonds. Dit project heeft ervoor gezorgd dat 334 nieuwkomers een grote stap hebben kunnen zetten in hun integratieproces en maatschappelijke participatie. Samen hebben ze deelgenomen aan 1.114 trajecten gericht op integratie met tegelijkertijd aandacht voor taal en zelfredzaamheid.