Hoe werkt STEP

Afspraak maken

Bij STEP kun je deelnemen aan verschillende cursussen en ontmoetingsactiviteiten. Heb je belangstelling voor één (of meerdere) van deze cursussen of een ontmoetingsactiviteit? Dan kun je telefonisch contact opnemen of je digitaal aanmelden via het aanmeldformulier op deze website. Wij nemen dan contact met je op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek

Iedere cursist start met een kennismakingsgesprek (intake). Tijdens dit gesprek maak je kennis met de organisatie en bespreek je jouw interesses en kwaliteiten. Je persoonlijke taalniveau wordt bepaald aan de hand van een taaltoets. Dit kennismakingsgesprek duurt ongeveer een uur. Daarna wordt een persoonlijk traject voor de cursist samengesteld.

Begeleiding

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek bekijken we aan welke lessen je deel kunt nemen. Iedere cursist krijgt een persoonlijke begeleider aangewezen en deze begeleider blijft je volgen tijdens het cursusjaar. Als je vrijwilligerswerk gaat doen of een stage gaat lopen, helpt de begeleider ook bij het zoeken naar een geschikte plek. Naast het kennismakingsgesprek vinden er nog voortgangsgesprekken en een eindgesprek plaats.

Taalcoach

Naast de groepslessen en trajectbegeleiding kunnen cursisten één-op-één gekoppeld worden aan een taalcoach. De taalcoach oefent samen met de cursist de Nederlandse taal in verschillende praktijksituaties, bijvoorbeeld door samen koffie te gaan drinken of een sollicitatiegesprek te oefenen.