Internationale Vrouwendag bij STEP

Internationale Vrouwendag bij STEP

In het kader van Internationale Vrouwendag hebben een aantal raadsleden, fractievolgers en de griffier van de gemeente Nijmegen geassisteerd in de Nederlandse taallessen bij STEP.  In de lessen werd onder andere gesproken over Internationale Vrouwendag en het thema vrijheid en natuurlijk over de gemeenteraad. Aansluitend hebben de raadsleden nader kennisgemaakt met een aantal cursisten tijdens een speeddate sessie. Het was een leerzame ochtend voor de raadsleden en cursisten. De raadsleden vonden het heel bijzonder om met veel verschillende nationaliteiten bij elkaar te zijn en opvallend hoe behulpzaam de cursisten onderling zijn. De kracht van STEP benoemden ze als een educatieve en inspirerende omgeving waar mensen graag naar toe komen om zich te ontwikkelen. Bij STEP krijgen jaarlijks zo’n 500 cursisten les uit ongeveer 80 landen.

 

Fractievolger Will Reichgelt nam bij de nabespreking het woord en stelde dat in het kader van professionalisering je bij STEP echt kunt spreken van geprofessionaliseerde vrijwilligers. Bij STEP zijn jaarlijks rond de 200 vrijwilligers actief die zich inzetten voor migranten en vluchtelingen. Ze geven bijvoorbeeld Nederlandse taalles, zijn taalcoach, docent digitale vaardigheid of ze geven fietsles. De vrijwilligers zijn betrokken bij de doelgroep. Bij STEP worden ze stap voor stap en op maat begeleid om hun taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en kunnen ze zichzelf verder ontwikkelen.

Gerelateerde berichten