Start AMIF-project

Start AMIF-project
15 november 2017 Karoline Snip

Het Asiel-, Migratie en Integratiefonds (AMIF) heeft in oktober 2017 subsidie toegekend voor een nieuw project dat wordt uitgevoerd door STEP (Steunpunt Taal Educatie Participatie) en de gemeente Nijmegen. Het project beoogt de deelname van niet-westerse (asiel-)migranten woonachtig in de gemeente Nijmegen die gebaat zijn bij extra ondersteuning bij het integreren in de Nederlandse samenleving. The Next Step verbetert en verbreedt de aanpak gericht op integratie. Kenmerkend is de integrale aanpak met tegelijkertijd aandacht voor taal, zelfredzaamheid en aansluiting op vervolgtrajecten. Het project bestaat uit vier activiteiten: Trajectregie (1) , Nederlands als tweede taal (2), Taalcoaching (3) en Activering (4). Activiteit 1 wordt uitgevoerd door de gemeente Nijmegen, activiteiten 2 t/m 4 worden uitgevoerd door STEP. Op 15 november is de officiële start van het project “The Next Step”. De (feestelijke) opening wordt verzorgd door wethouder Zorg en Welzijn: Bert Frings en bestuursvoorzitter STEP Betty de Vries.