STEP komt met laagdrempelig lesmateriaal digitale vaardigheden

STEP komt met laagdrempelig lesmateriaal digitale vaardigheden
11 mei 2023 Karoline Snip

Vanaf juni 2021 tot en met maart 2023 heeft STEP uitvoering gegeven aan het project Experiment digitale geletterdheid. Het project werd gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In het kader van het project werd er lesmateriaal digitale basisvaardigheden ontwikkeld, voorzien van een handleiding voor de docenten. Het materiaal is laagdrempelig, praktisch en met name gericht op volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven en weinig of geen ervaring hebben met computers. Bijzonder aan het lesmateriaal en de handleiding is dat deze tot stand kwamen in nauwe samenwerking met de betrokken deelnemers en vrijwillige docenten. De deelnemers aan het project leerden competenties aan de hand van 10 thema’s, waaronder zoeken op internet, online formulieren, mediawijsheid, veiligheid en het versturen van e-mails. In totaal hebben ruim 80 deelnemers en circa 30 vrijwilligers meegedaan. De ervaringen van de deelnemers en vrijwilligers zijn geëvalueerd en uitgewerkt in een impactrapport. De voornaamste conclusies zijn dat zowel de deelnemers als de vrijwillige docenten het project als nuttig en leerzaam hebben ervaren en hun ‘angst’ voor de computer hebben overwonnen. Ze zijn enthousiast geworden over het oefenen van computervaardigheden en willen hier graag mee doorgaan.

Een deelnemer vertelt: “Op mijn telefoon is alles makkelijk. Met de computer werken vind ik moeilijk. Daarom wil ik nog veel herhalen van wat ik geleerd heb.”

We citeren een andere deelnemer: “Ik wist eerst niet eens hoe ik een computer aan moest doen. Nu weet ik dat en heb ik al geoefend met hoe je een e-mail moet versturen. Daar hebben de lessen mij wel echt bij geholpen. Inloggen op de computer vind ik nog wel lastig. Ik moet nog veel oefenen, maar durf nu in ieder geval de stap te zetten om zelf de computer aan te doen.”

Een vrijwillige docent zegt: “Blijkbaar voorzien deze lessen echt in een behoefte, meer dan ik vooraf had verwacht. Ik vind het daarom erg goed dat deze lessen er zijn.”

“De vrijwillige docenten geven aan dat ze vaak aangenaam verrast zijn door het enthousiasme van hun cursisten. Ze zien dat het belangrijk is om stap voor stap aan de slag te gaan met zowel de taal en woordenschat als de digitale vaardigheden”, aldus de projectleider.

Het project Experiment digitale geletterdheid heeft laten zien dat laagdrempelig lesmateriaal en persoonlijke begeleiding de drempel voor volwassenen om digitale vaardigheden te ontwikkelen kan verlagen.

Het lesmateriaal en de docentenhandleiding zijn gratis op te vragen bij STEP via info@stepnijmegen.nl