Participatieverklaring

Participatieverklaring
22 december 2016 Karoline Snip

Leuke afsluiting van een geweldige training. In het stadhuis ondertekenden 80 statushouders, evenals burgemeester Bruls en wethouder Frings, op 22 december de participatieverklaring.

Waarschijnlijk wordt deze training vanaf 2017 een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle vluchtelingen met een verblijfsstatus als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij de gemeente waar ze wonen. In Nijmegen wordt de training gegeven door Vluchtelingenwerk Oost-Nederland en Step Nijmegen. Om snel te integreren is het belangrijk dat nieuwkomers de basisprincipes van de Nederlandse samenleving, arbeidsmarkt en de voorzieningen leren kennen, en weten welke rechten en plichten daarbij horen. Met de ondertekening van de participatieverklaring, verklaart de nieuwkomer de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te respecteren en er een actieve bijdrage aan te leveren.

Training

In de training hebben statushouders kennis gemaakt met de democratische rechtstaat, cultuur en culturele verschillen. Het gaat om uiteenlopende vragen zoals bijvoorbeeld: hebben Nederlanders allemaal hetzelfde geloof, wat moet je doen als je ziek bent, is wapenbezit toegestaan of strafbaar, hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten, hoe gaan Nederlanders met elkaar om? Het doel van het traject rond de participatieverklaring is begeleiding naar succesvolle participatie in de samenleving. De training werd op donderdag 22 november afgesloten met de officiële uitreiking van de participatieverklaringen door burgemeester Bruls en wethouder Frings. Dit vond plaats in de raadszaal van het Stadhuis van de gemeente Nijmegen.