Participatieverklaring

Participatieverklaring
22 november 2016 Karoline Snip

In november 2016 gaan 3 groepen met het participatieverklaringstraject van start. De participatietrajecten zijn bedoeld voor statushouders die in afwachting zijn van een inburgeringstraject of er al een volgen bij STEP-Inburgering of een andere aanbieder. Alle deelnemers krijgen een training waarbij de Nederlandse kernwaarden aan de orde komen daarbij is participatie een belangrijk element. Na afloop van de training tekenen de deelnemers tijdens een feestelijke bijeenkomst de participatieverklaring.

In de tweede helft van december wordt er een feest georganiseerd waarbij deelnemers aan de participatietrajecten hun handtekening zetten onder de participatieverklaring.