STEP-Portfolio

STEP-Portfolio
12 september 2016 AdminSTEPin

Om de langzamere leerders beter te bedienen heeft STEP een eigen methode en tevens meetinstrument ontwikkeld. Op basis van de positieve ervaringen met de pilot gaan alle groepen onder A1 niveau, die behoefte hebben aan meer praktische toepasbare taal, vanaf september met het STEP Portfolio werken. Het portfolio bestaat uit 3 delen die de cursist in eigen tempo kan doorlopen. In het persoonlijke portfolio van de cursist vinkt hij/zij aan wat hij/zij gedaan heeft. Op deze manier heeft de docent en de trajectbegeleider zicht op de voortgang van de cursist, maar ook de cursist blijft gestimuleerd om het niveau te verhogen. Cursisten die op een hoger niveau zitten worden getoetst door middel van TOA. De TOA is een webbased toets- en leerlingvolgsysteem goedgekeurd door de Onderwijsinspectie.