Week van de alfabetisering

Week van de alfabetisering
7 september 2018 Karoline Snip

In de week van de Alfabetisering hebben cursisten bij STEP van losse woorden een zo lang mogelijke zin gevormd. Het was even stoeien met elkaar.
Waar moet de komma? Maken we een zin met of zonder inversie? Doen we een punt of een uitroepteken aan het eind van de zin. Ze zochten de hoofdletter om de zin mee te beginnen! Omdat die er niet was, hebben ze die maar gemaakt.