Bezoek aan Binnenhof

Bezoek aan Binnenhof

Een tweede groep heeft een bezoek gebracht aan het Binnenhof. Voor deze nieuwkomers was het een leerzaam en interessante excursie. De uitleg en begeleiding door ProDemos maakte het democratische systeem in Nederland begrijpelijk en inzichtelijk.

STEP organiseert voor de deelnemers van het participatieverklaringstraject excursies naar de Tweede Kamer. Bij het ondertekenen van de participatieverklaring na afloop van de trainingen verklaart de nieuwkomer dat hij/zij kennis heeft genomen van de Nederlandse normen en waarden en deze ook zal respecteren. De kernwaarden vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie staan hierbij centraal. De excursie naar het Binnenhof en de interactieve uitleg door ProDemos maken dat de kernwaarden tastbaarder worden. Participatie werd op een speelse manier verduidelijkt door de quiz die volgde na het bezoek aan de Tweede Kamer. Alle deelnemers vormden in groepjes van vier een politieke partij. Zij gaven antwoord op multiple choice vragen als  “wie zitten er in de regering?”, en “wat zijn de taken van de Tweede Kamer”. De winnende ‘politieke partij’ ging er met een prijsje vandoor. Een deelnemer en zijn vrouw zeiden dat ze na het bezoek beter snapten hoe de democratie in elkaar zat en hoe een wet nu tot stand kwam. Een andere deelnemer vertelde dat ze een keer zelf naar de tweede kamer zou gaan als er een vergadering is.

Gerelateerde berichten