Start Participatieverklaringstrajecten 2017

Start Participatieverklaringstrajecten 2017
13 mei 2017 Karoline Snip

STEP is gestart met een reeks workshops in het kader van de participatieverklaringstrajecten 2017. De verwachting is dat er in totaal in 2017 ongeveer 160 nieuwkomers aan deze workshops gaan deelnemen. De trajecten worden aangeboden door STEP en Vluchtelingenwerk in samenwerking met Bureau Wijland.

De training bij STEP bestaat uit 4 workshops waarin statushouders kennis maken met de democratische rechtsstaat, cultuur en culturele verschillen. Het gaat om uiteenlopende vragen zoals bijvoorbeeld: hebben Nederlanders allemaal hetzelfde geloof, wat moet je doen als je ziek bent, is wapenbezit toegestaan of strafbaar, hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten, hoe gaan Nederlanders met elkaar om? Men maakt dus kennis met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving, arbeidsmarkt en de voorzieningen, en men leert welke rechten en plichten daarbij horen. In een gezamenlijke eindbijeenkomst wordt teruggeblikt en de participatieverklaring ondertekent.