AMIF

AMIF

Het Asiel-, Migratie en Integratiefonds (AMIF) heeft in oktober 2017 subsidie toegekend voor een nieuw project dat wordt uitgevoerd door STEP Nijmegen (Steunpunt Taal Educatie Participatie) en de gemeente Nijmegen. Het project beoogt de deelname van niet-westerse (asiel-)migranten woonachtig in de gemeente Nijmegen die gebaat zijn bij extra ondersteuning bij het integreren in de Nederlandse samenleving. The ‘Next Step’ verbetert en verbreedt de aanpak gericht op integratie. Kenmerkend is de integrale aanpak met tegelijkertijd aandacht voor taal, zelfredzaamheid en aansluiting op vervolgtrajecten. Het project bestaat uit vier activiteiten: Trajectregie (1) , Nederlands als tweede taal (2), Taalcoaching (3) en Activering (4). Activiteit 1 wordt uitgevoerd door de gemeente Nijmegen, activiteiten 2 t/m 4 worden uitgevoerd door STEP. Op 15 november is het project “The Next Step” officieel van start gegaan.

Logo Migratie in beweging AMIF

step-nijmegen-ontmoeting-icon

• Meer weten over het AMIF-project?

Neem contact met ons op via amif@stepnijmegen.nl

Aanmelden als cursist