Netwerkbuddy’s

Netwerkbuddy’s  

In 2017 koppelt STEP nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond aan zogenoemde netwerkbuddy’s. De netwerkbuddy’s laten de deelnemers kennis maken met de stad Nijmegen en de aanwezige voorzieningen. Tevens helpen ze hen om aansluiting te vinden bij activiteiten, verenigingen en buurtbewoners op basis van wederzijdse interesses. Bovendien oefenen de deelnemers op deze manier de Nederlandse taal.
Het accent van de netwerkbuddy-trajecten ligt op zelfredzaamheid, participatie en wederkerigheid. Uitstroom naar vervolgactiviteiten wordt uitdrukkelijk beoogd. Daarnaast zullen netwerkbuddy’s worden gestimuleerd om netwerkbuddy te worden voor andere vergunninghouders.

In dit project werkt STEP Nijmegen samen met de HAN International Business Languages. Enthousiaste studenten worden in groepjes van 2 tot 3 personen gekoppeld aan nieuwkomers. Naast de koppelingen met studenten worden er ook een-op-een koppelingen gemaakt met vrijwilligers die zich aanmelden als vrijwilliger.
Op de Facebook pagina van STEP kun je zien hoe de eerste kennismaking is verlopen.

• Meer weten over Netwerkbuddy’s?

Neem contact met ons op via telefoon: 024- 323 32 35

Netwerkbuddy's STEP