Participatieverklaring nieuwkomers

Participatieverklaring Nieuwkomers

Nieuwkomers in Nijmegen tekenen een participatieverklaring. Met de ondertekening van de participatieverklaring, verklaart de nieuwkomer de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te respecteren en er een actieve bijdrage aan te leveren. Voordat men de verklaring ondertekent volgen zij een training. STEP is een van de aanbieders van deze workshops.

De participatietrajecten zijn bedoeld voor statushouders die in afwachting zijn van een inburgeringstraject of er al een volgen bij STEP-Inburgering of een andere aanbieder. Alle deelnemers krijgen een training waarbij de Nederlandse kernwaarden aan de orde komen daarbij is participatie een belangrijk element.

De training bij STEP bestaat uit 4 workshops waarin statushouders kennis maken met de democratische rechtstaat, cultuur en culturele verschillen. Het gaat om uiteenlopende vragen zoals bijvoorbeeld: hebben Nederlanders allemaal hetzelfde geloof, wat moet je doen als je ziek bent, is wapenbezit toegestaan of strafbaar, hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten, hoe gaan Nederlanders met elkaar om? Men maakt dus kennis met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving, arbeidsmarkt en de voorzieningen, en men leert welke rechten en plichten daarbij horen.

• Meer weten over het project participatieverklaring?

Neem contact met ons op via telefoon: 024- 323 32 35

participatieverklaring STEP Nijmegen