Participatieverklaring nieuwkomers

Participatieverklaring Nieuwkomers

Nieuwkomers in Nijmegen tekenen een participatieverklaring. Met de ondertekening van de participatieverklaring, verklaart de nieuwkomer de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te respecteren en er een actieve bijdrage aan te leveren. Voordat men de verklaring ondertekent volgen zij een training. STEP is een van de aanbieders van deze workshops.

In opdracht van gemeenten uit de arbeidsregio Rijk van Nijmegen geeft STEP uitvoering aan de participatieverklaringstrajecten voor de zogenoemde gezinsvormers. Door deze trajecten nemen de deelnemers kennis van de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Deze kennisoverdracht geschiedt in groepen van circa 8 deelnemers. Ter afronding ondertekenen de deelnemers de zogenoemde participatieverklaring waarmee zij de Nederlandse kernwaarden onderschrijven en aanvaarden.

• Meer weten over het project participatieverklaring?

Neem contact met ons op via telefoon: 024- 323 32 35

participatieverklaring STEP Nijmegen