Pilot project DOEN?!

Pilot project DOEN?!

STEP heeft zich aangesloten bij het project DOEN?!, dat staat voor: Digitale Overheid, En Nu?!. Dit is een landelijk pilot project gericht op het ontwikkelen van een methodiek voor docenten digitale vaardigheid. Doel van het project is dat de docenten competenties verwerven zodat zij op een coachende manier laaggeletterden digitale vaardigheden aan kunnen leren. Daarnaast is het belangrijk dat de docenten deelnemers kunnen ondersteunen om verdere stappen te maken in hun leven.
Bij STEP gaat een aantal vrijwilligers (docenten digitale vaardigheid) in dit project participeren. In de regio werkt STEP hierin samen met Stichting Lezen & Schrijven, ROC Nijmegen en ROC Rijn IJssel.

Deze pilot wordt afgerond in juni 2018.

• Meer weten over project DOEN?! ?

Neem contact met ons op via telefoon: 024- 323 32 35

Project DOEN?! STEP