Docent digitale vaardigheden

DOCENT DIGITALE VAARDIGHEDEN

De docent digitale vaardigheden begeleidt deelnemers individueel tijdens de zogenoemde “computerinloop”. Deze vindt plaats in de stadsdelen Oud West, Zuid en Nieuw West. Iedere deelnemer volgt in eigen tempo een programma op maat. De deelnemers bestaan uit anderstaligen en/of mensen die weinig scholing hebben gevolgd. Grotere groepen worden door twee docenten begeleid.

Wat wij vragen

  • De docent moet kunnen aansluiten bij het niveau en het tempo van de deelnemers en ze stimuleren om van daaruit zelf stappen te zetten.
  • De docent heeft goede didactische vaardigheden en kan kennis goed overdragen.
  • De docent zorgt voor voorbereiding, uitvoering en nazorg van de lessen.
  • De docent beschikt over goede digitale vaardigheden (onder meer kennis van MS Windows, MS Office en Internet Explorer)

Tijdsinvestering: één à twee dagdelen van drie uur gedurende één cursusjaar. Daarnaast is voorbereidingstijd nodig voor de lessen. Wij vragen docenten zich tenminste voor de duur van het aanstaande of aangevangen cursusjaar aan onze organisatie te verbinden.

Wat wij bieden

STEP biedt de docenten maatschappelijk relevant werk in een plezierige, inspirerende werkomgeving, een inwerkperiode, professionele begeleiding, interne scholing, goede voorzieningen (zoals een documentatieruimte en werkstations) en een vrijwilligersvergoeding. Wil je meer informatie: bel 024-3233235 of meld je aan via het formulier op onze website.

• Docent digitale vaardigheden worden?

Neem contact met ons op via het aanmeldformulier.