Taaldocent NT2

VACATURE TAALDOCENT NT2

De taaldocent geeft Nederlandse taalles aan een groep van maximaal 13 deelnemers. Een groep bestaat uit mannen en vrouwen, maar er zijn daarnaast ook een aantal specifieke vrouwengroepen. De deelnemers zijn afkomstig uit de hele wereld en hebben diverse culturele achtergronden. Ze kunnen taallessen volgen op verschillende niveaus, van analfabeet tot B2.

Wat wij vragen

  • De taaldocent moet kunnen aansluiten bij het niveau en het tempo van de deelnemers en ze stimuleren om van daaruit zelf stappen te zetten. Dat doet de docent met behulp van onze taalmethodes en activerende werkvormen, zoals rollenspellen, praktijkopdrachten, excursies en voorlichtingsbijeenkomsten.
  • De taaldocent heeft goede didactische vaardigheden en kan kennis goed overdragen.
  • De taaldocent moedigt de deelnemers aan om het Nederlands zo veel mogelijk in de praktijk toe te passen, zodat ze zelfstandig kunnen participeren in de samenleving (culturele activiteiten, sport, ouderparticipatie in het onderwijs, vervolgopleiding, vrijwilligerswerk of werk).
  • De taaldocent is bereid om zo nodig digitaal les te geven. Hiervoor biedt STEP een training.

Tijdsinvestering: één à twee dagdelen van twee uur gedurende één cursusjaar. Daarnaast is voorbereidingstijd nodig voor de lessen en voor het (digitaal) verzorgen van de bijkomende administratie. Wij vragen docenten zich tenminste voor de duur van het aanstaande of aangevangen cursusjaar aan onze organisatie te verbinden.

Wat wij bieden

STEP biedt de taaldocent maatschappelijk relevant werk in een plezierige, inspirerende werkomgeving, een inwerkperiode, professionele begeleiding, interne scholing, goede voorzieningen (zoals een documentatieruimte en werkstations) en een vrijwilligersvergoeding. Wil je meer informatie: bel 024-3233235 of meld je aan via het formulier op onze website bij vrijwilligers.

• Taaldocent worden?

Neem contact met ons op via het aanmeldformulier.